Menu

Advisering Vliegend personeel

logo vnvVanaf 1 april 2015 is de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers een duurzame samenwerking aangegaan met Verheij Groep. Doel is haar leden te ondersteunen en te adviseren op het gebied van pensioenen in het algemeen en specifiek over de wijzingen per 1 januari 2015. Die wijzigingen hebben betrekking op de netto pensioenregeling, de fiscale maximering hierin en de gevolgen voor de langere termijn. Of Verheij Groep op de onderdelen zorg, studiefinanciering, Loss of License, Box 3 sparen en vermogensopbouw ook een bijdrage gaat leveren aan de financiële en fiscale ondersteuning van de vliegeniers, wordt de komende maanden besproken.

Ook het pensioenfonds Vliegend Personeel KLM overweegt in te stemmen met deze ondersteuning en Verheij Groep alle relevante algemene informatie ter beschikking te stellen om haar leden zo adequaat mogelijk te kunnen adviseren. Een besluit hierover wordt binnenkort genomen. Individuele informatie wordt vanzelfsprekend uitsluitend na toestemming van de vlieger zelf vrijgegeven.
Hierdoor worden alle vragen gekanaliseerd en is er voor iedereen één aanspreekpunt.

Wie is VERHEIJ GROEP?

Verheij Groep brengt risicomanagers, pensioen- en fiscaal deskundigen bijeen om te fungeren als uitdagende gesprekspartners voor ondernemingen, zelfstandigen en hoger opgeleiden. Zij bieden ondersteuning bij de bedrijfsvoering en adviseren bij de continuïteit van uw onderneming, uw human capital en uw bedrijfsvermogen. Het zijn stuk voor stuk conceptdenkers die graag buiten de lijntjes kleuren maar uiteraard altijd mét de wet- en regelgeving in het achterhoofd. Vernieuwend, creatief, motiverend en vooral gedreven. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Passie leer je niet, passie heb je en daar zijn we trots op!

Over ons 

Verheij Groep B.V. is ontstaan door een deugdelijke samenwerking tussen gedreven adviseurs uit onder andere de verzekerings- en pensioenbranche. Adviseurs die door middel van slim en nuchter risicomanagement en veel technische kennis, bedrijven, affinity’s en beroepsgroepen begeleiden en bijstaan op dit serieuze bedrijfsonderdeel. Met begrijpelijke communicatie, met name op het gebied van pensioenen. Het resultaat is continuïteit, heldere communicatie en serieuze sparringpartners. De verkoop van verzekeringen of andere financiële producten is niet onze insteek. Wij dragen oplossingen aan die bijdragen aan de continuïteit van uw bedrijf, die werknemers en managers motiveren met als doel het behoud van uw bezit en de winstgevendheid van uw onderneming.

Verheij Groep is geen grootschalige organisatie. Wij stellen steeds zorgvuldig op maat gesneden teams samen op basis van de probleemstelling en de omvang van uw opdracht. Onze mensen zijn slimmeriken die betrokken zijn bij hun vak en bij uw vraag. Passie, gedrevenheid en risicobeheer in de meest ultieme vorm. Voor de VNV heeft Verheij Groep een deskundig pensioenteam samengesteld dat vanaf het begin volledig betrokken was bij de opzet van de samenwerking met de VNV.

Verheij Groep heeft voor dit traject bij de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (het informeren en adviseren op pensioengebied) een achttal WFT (Wet Financieel Toezicht) gecertificeerde pensioenadviseurs ter beschikking (onder andere van Zicht-, risico- en verzekeringsadviseurs) waarmee we deze adviesopdracht in een coproductie uitvoeren. We hebben mede hierdoor een landelijke dekking zodat op elke locatie adviesgesprekken kunnen worden gevoerd. De met ons samenwerkende pensioenadviseurs hebben gedurende deze opdracht uitsluitend een informerende en adviserende rol en bemiddelen op geen enkele wijze bij de totstandkoming van verzekerings- of bancaire producten, in welke zin dan ook. Wilt u gebruik maken van hun onafhankelijke bemiddelingsfunctie voor verzekeringsoplossingen?
Dat kan door hiervoor een aparte opdracht te geven.

Wij treden op als regisseur en geven helder inzicht en advies op het gebied van allerlei financiële componenten en aanverwante terreinen. Wij dragen zorg voor begrijpelijke en logische verbindingen tussen inkomen, schulden, hypothecaire verplichtingen, privé-uitgaven, pensioenvoorzieningen en – last but not least - vrijwel alles wat van toepassing is op overlijden, arbeidsongeschiktheid en/of echtscheiding.

Verheij Groep levert ook de nodige expertise bij de vele fiscale componenten die meespelen bij tijdelijke of definitieve emigratie en bij wisseling van werkgever - al dan niet na de leeftijd van 56 jaar. Ook het voortzetten van een arbeidsovereenkomst, in welke zin dan ook, is een belangrijk punt van aandacht en wordt meegenomen in onze advisering. De met ons samenwerkende pensioenadviseurs kennen de markt op hun duimpje en zijn - samen met onze fiscale experts - uitstekend op de hoogte van alle internationale aspecten die bij uw pensioenregeling een rol kunnen spelen.

Nog even voor de volledigheid hieronder een korte samenvatting van de nieuwe situatie:

Pensioenregeling

Tot 1 januari 2015 was de opbouw van uw volledige pensioen vastgelegd in de CAO en het pensioenreglement. Daarmee was uw pensioenopbouw automatisch geregeld, evenals het nabestaandenpensioen. Vanaf 1 januari moet u nu voor een aanzienlijk deel wél zelf invloed uitoefenen op de wijze van opbouw van uw pensioen. Voor een optimaal financieel resultaat dient u ook bewust keuzes te maken en dat kan in veel gevallen alleen maar door een onderbouwd financieel advies. De nieuwe pensioenregeling ziet er in grote lijnen als volgt uit:

1. Standaard pensioen opbouw

Uw pensioen wordt nog steeds via het pensioenfonds Vliegend Personeel opgebouwd. U legt geld in, samen met uw werkgever, waarover nog geen belasting is betaald. Deze pensioenopbouw is sinds 1 januari 2015 gemaximeerd op € 100.000,- pensioengevend brutosalaris en kent andere maximale opbouwpercentages dan voorheen. Ook de opbouwpercentages zijn verlaagd en dit heeft gevolgen voor vliegers die minder dan € 100.000,- verdienen. Deelname is verplicht.

2. Netto pensioen sparen

 Voor uw inkomen boven € 100.000,- is het ‘netto pensioen sparen’ gecreëerd. U spaart dan voor uw pensioen met geld waarover al wél belasting is betaald. De premie wordt betaald uit het nettosalaris in plaats van het brutosalaris. Het maximale percentage van uw inkomen dat per jaar met ‘netto pensioen sparen’ kan worden opgebouwd, is afhankelijk van uw leeftijd. Ook het ‘netto pensioen sparen’ kent dus een maximering. Bij het genieten van dit netto pensioen na uw pensionering betaalt u volgens het huidige fiscale klimaat geen belasting over de uitkering. Ook is deze vorm van sparen vrijgesteld van 1,2% vermogensrendementsheffing.

 3. Vrije vermogensopbouw

Boven de maximering van ‘netto pensioen sparen’ kunt u ook pensioen opbouwen, dit is de zogenaamde ‘vrije vermogensopbouw’ die plaatsvindt in Box 3. In de ‘vrije vermogensopbouw’ mag uiteraard ook pensioen/vermogen worden opgebouwd als u niet aan collectief ‘netto pensioen sparen’ doet.

Een ‘pensioengat’ dat eventueel op basis van aanpassingen in de wetgeving of uw eigen beslissingen ontstaat, is helder in kaart te brengen en kent een aantal oplossingen, waaronder het treffen van een lijfrentevoorziening. Ook hier spelen weer de nodige fiscale regels een rol en is advies onontbeerlijk.

Hoe nu verder?

De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers en de uitvoerder van het pensioenfonds Vliegend Personeel KLM, de Blue Sky Group, ondersteunen dat deugdelijk advies voor het maken van de juiste keuzes onontbeerlijk is. Verheij Groep is mede door haar grote ervaring op dit gebied verzocht pensioenadviseurs en financiële planners ter beschikking te stellen om alle leden van de VNV bij het maken van hun keuzes te ondersteunen met deskundig advies. Als u tijdens de gesprekken zorgt dat u de inloggegevens van uw pensioenplanner bij de hand hebt, gebruiken we deze als leidraad voor het advies. De adviseurs en planners zijn allemaal gecertificeerd voor de Wet Financieel Toezicht en voldoen aan de eisen gesteld door de Autoriteit Financiële Markten. De met ons samenwerkende adviseurs worden ingezet op complexe pensioenvraagstukken, communicatietrajecten voor nieuwe pensioenregelingen, financiële planningen en fiscale vraagstukken. Zij ondersteunen u in vrijwel alles wat er toe doet om de beste keuze te kunnen maken. Verheij Groep heeft in de afgelopen jaren gelijksoortige trajecten uitgevoerd voor onder andere:

 • Microsoft Benelux b.v.
 • Koninklijke Vopak N.V.
 • Motorhuis Nederland b.v.
 • Solvision
 • Origin (nu Atos)
 • NCR
 • Diverse verzekeraars 

→  Verheij Groep en haar adviseurs bemiddelen niet bij de totstandkoming van verzekeringscontracten en zijn niet betrokken bij welke financiële transactie dan ook, tenzij u daar apart opdracht voor geeft.

→  Verheij Groep adviseert haar cliënten, voert rapportages uit ten behoeve van vervolgstappen en is uw steun en toeverlaat in complexe financiële situaties.

→  De vergoeding die Verheij Groep krijgt is een uur fee die bij u in rekening wordt gebracht na ondertekening van een opdracht tot dienstverlening.

Voor de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers hebben wij onderstaande advies- en communicatietrajecten samengesteld met de volgende tariefstructuur:

Voor leden van de VNV een uur fee:  € 195,- excl. 21% BTW
Voor niet leden van de VNV een uur fee: € 225,- excl. 21% BTW
Informatiesessie in Badhoevedorp (maximaal 5 deelnemers en 2 uren) € 375,- excl. 21% BTW
Alle andere adviestrajecten bij u thuis voor leden: € 195,- excl. 21% BTW
Alle andere financiële adviestrajecten bij u thuis voor niet leden € 225,- excl. 21% BTW

 

 

 

 

U kunt zich aanmelden voor een adviesgesprek op de volgende manieren:

 1. vliegendpensioenadvies@verheijgroep.nl of vliegendpensioenadvies@zichtadviseurs.nl
  Na ontvangst van uw mail met het verzoek tot een adviesgesprek wordt er binnen één werkdag contact met u opgenomen. Zorgt u wel voor adres en contactgegevens?
 2. Agendatelefoon voor een directe afspraak:  

  0880 – 209373