Menu

Inkomens- en financiële planning

Hoe staat u er financieel voor?

Iedereen wil weleens graag weten hoe hij/zij er financieel voor staat en wat hij/zij nog de komende tijd mag verwachten. Hoeveel inkomen heeft u later, hoe zien de vaste lasten er dan uit, hoe voorkom ik onverwachte uitgaven, zijn de kinderen nog studerend, welke wensen heb ik zelf nog om naast een arbeidzaam leven ook nog leuke dingen te kunnen doen, is mijn hypotheek al afbetaald? Allerlei vragen die met enige regelmaat wellicht de revue passeren.

Grip op de financiële stromen.

Alle onderwerpen die onderdeel zijn van uw financiële situatie zijn de laatste jaren sterk onderhevig aan wijzigingen. Pensioenen worden kleiner en u dient zelf reserves op te bouwen. U moet dus verantwoordelijkheid nemen voor uw eigen financiële planning. Hoe eerder, hoe beter.

Uw wensen:

Wilt u eerder stoppen met werken, minder werken, de studie van uw kinderen financieren, meer pensioen opbouwen, de wereld rond reizen of andere dromen verwezenlijken? Planning van uw financiële situatie is dus noodzaak. Verheij Groep heeft een programma ontwikkeld om u inzicht te geven in uw huidige en toekomstige financiële situatie. Tevens verwerken wij uw wensen in deze rapportage zodat u invloed kunt uitoefenen op de uitkomsten. 

Kosten:

Voor een inkomens- of financiële planning (particulieren, werknemers en ondernemers) hanteren wij, afhankelijk van de complexiteit een tarief van € 500,- en € 2.500,- exclusief BTW.

De mogelijkheden zijn:

 • Inkomensplanning:
  • Dit biedt u een overzicht van uw bruto-inkomensbestanddelen bij leven, arbeidsongeschiktheid en overlijden.
 • Financiële planning:
  • Dit plan geeft u inzicht in het te verwachten verloop van de inkomens- en vermogenspositie van u en uw partner over een langere periode en wordt duidelijk hoe u uw wensen kunt realiseren binnen de financiële mogelijkheden.
 • Financieel Plan:
  • Na een heldere inventarisatie en een analyse stellen we een plan op en dit vormt de basis voor verdere vermogensopbouw. Bovendien geven we aan welke praktische invulling hiervoor nodig is. Een financieel plan omvat:
   • Een financiële analyse
   • Persoonlijke doelen
   • Realisatie mogelijkheden.